பொ௫ட்களின் வகைகள்

மொத்த பொருட்கள் 9
  • <
  • பக்கம்1 இருந்து 1
  • >
ஒ௫ பக்கத்தில் எத்தனை பொ௫ட்கள் காண்பிக்கணும்:
லாரிகள் / முழு உடல் டிரக்குகள் / லாரிகள் வாடகைக்கு & பழுது நீக்கம் 07-12345-730 WWW, TRUCKandTAXI.lk
லாரிகள் / முழு உடல் டிரக்குகள் / லாரிகள் வாடகைக்கு & பழுது நீக்கம் 07-12345-730 WWW, TRUCKandTAXI.lk
பொருளின் எண்: 1921
இடம் (கள்): கொழும்பு / பாரிய கொழும்பு / எந்த இடம் / ANYW செய்ய சேவை வகை: லாரி / வாகன நியமித்தல் சேவை###வகை: வாடகை, வணிக உடைமை,. எந்த அளவு ... வாடகைக்கு லாரிகள் அமர்த்து டிரக்குகள் அமர்த்து சிறிய###சுமையுந்திகள் வாடகைக்கு DIMO Batta போக்குவரத்த [...]
இலவசமாக வந்து எடுப்பது
விளம்பரம்
20 Euro விமான பயணச்சீட்டு கூப்பன்
20 Euro விமான பயணச்சீட்டு கூப்பன்
பொருளின் எண்: 1193
இந்தகூப்பனைப்பயன்படுத்தி  எங்களிடம்விமானப்பயணச்சீட்டை  வாங்கும்பொழுது20,00€ ஐச் ###சேமிக்கமுடியும்.   குறிப்பு:###ஒ௫விமானப்பிரயாணச்சீட்டுக்குஒ௫கூப்பன்மட்டுமேபயன்படுத்தமுடியும்.   மேலும் தகவலுக்கு###இணையதளம் [...]
அன்பளிப்பு
இலவசமாக வந்து எடுப்பது
இலவசத் தபாற் போக்குவரத்துச் செலவுகள்
33T 11h:40m:06s
27 இருக்கைகள் கொண்ட மினிபஸ்
27 இருக்கைகள் கொண்ட மினிபஸ்
பொருளின் எண்: 1398
அரை நாள்     (4 மணி)     RM636.00     முழு நாள்     (8 மணி நேரம்)    ###RM901.00     கூடுதல் நேரம்&nb [...]
137,77 EUR
உடனே வாங்க
இலவசத் தபாற் போக்குவரத்துச் செலவுகள்
50T 20h:20m:06s
10 இருக்கைகள் கொண்ட கோம்பி வேன் (வேன் வாடகை மலேஷியா)
10 இருக்கைகள் கொண்ட கோம்பி வேன் (வேன் வாடகை மலேஷியா)
பொருளின் எண்: 1399
அரை நாள்     (4 மணி)     RM424.00     முழு நாள்     (8 மணி நேரம்)    ###RM636.00     கூடுதல் நேரம்&nb [...]
91,85 EUR
உடனே வாங்க
இலவசத் தபாற் போக்குவரத்துச் செலவுகள்
50T 20h:40m:06s
அரை நாள் (4 மணி) RM424.00 முழு நாள் (8 மணி) RM636.00 கூடுதல் நேரம் 45 சீட்டர் பயிற்சியாளர்
அரை நாள் (4 மணி) RM424.00 முழு நாள் (8 மணி) RM636.00 கூடுதல் நேரம் 45 சீட்டர் பயிற்சியாளர்
பொருளின் எண்: 1400
அரை நாள்     (4 மணி)     RM848.00     முழு நாள்     (8 மணி நேரம்)    ###RM1060.00     கூடுதல் நேரம்&n [...]
183,69 EUR
உடனே வாங்க
இலவசத் தபாற் போக்குவரத்துச் செலவுகள்
50T 20h:40m:07s
தனியார் கார் (கார் வாடகை மலேஷியா)
தனியார் கார் (கார் வாடகை மலேஷியா)
பொருளின் எண்: 1401
அரை நாள்     (4 மணி)     RM424.00     முழு நாள்     (8 மணி நேரம்)    ###RM636.00     கூடுதல் நேரம்&nb [...]
91,85 EUR
உடனே வாங்க
இலவசத் தபாற் போக்குவரத்துச் செலவுகள்
50T 20h:50m:07s
மெர்சிடிஸ் ஈ-வகுப்பு
மெர்சிடிஸ் ஈ-வகுப்பு
பொருளின் எண்: 1402
அரை நாள்     (4 மணி)     RM800.00     முழு நாள்     (8 மணி நேரம்)    ###RM1200.00     கூடுதல் நேரம்&n [...]
173,29 EUR
உடனே வாங்க
இலவசத் தபாற் போக்குவரத்துச் செலவுகள்
50T 21h:00m:06s
சிங்கப்பூர்-மலேஷியா நாள் பயணம் / டூர் இயக்கி / ஓட்டுநருடன் வான் சாசனம் எங்களை தொடர்பு
சிங்கப்பூர்-மலேஷியா நாள் பயணம் / டூர் இயக்கி / ஓட்டுநருடன் வான் சாசனம் எங்களை தொடர்பு
பொருளின் எண்: 1403
பல்வேறு வழிகளில் எங்களை தொடர்பு கொள்ள!, Whatsapp: + 65-988-78-666, Whatsappதிருமதி ஷரோன் + 6017-7477-032திரு லீ + 6017-777-4745நாம்###அது எங்களுக்கு எங்கள் உரையாடல் வரலாறு ஒரு சாதனை வைத்திருக்க உதவுகிறது ஏனெனில், Whatsapp மீது###தொடர்பு கொள்ள வி [...]
173,29 EUR
உடனே வாங்க
இலவசத் தபாற் போக்குவரத்துச் செலவுகள்
50T 21h:10m:07s
சிட்டி டிரான்ஸ் லிமோசைன் மற்றும் பயண போக்குவரத்து
சிட்டி டிரான்ஸ் லிமோசைன் மற்றும் பயண போக்குவரத்து
பொருளின் எண்: 1404
(விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் மாற்ற###உட்பட்டவை)    மேற்கோள் விகிதங்களை மலேஷியா ரிங்கித் (MYR) வழி / சுற்றுப்பயணம்###அடிப்படையில் வா [...]
151,63 EUR
உடனே வாங்க
இலவசத் தபாற் போக்குவரத்துச் செலவுகள்
50T 21h:30m:06s